HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Werkzaamheden rondom het Tiendenplein

Werkzaamheden rondom het Tiendenplein

Dit item is verlopen op 28-07-2017.

In september starten de vervolgwerkzaamheden aan de rotonde. De rotonde wordt opgewaardeerd tot een zogeheten vijftaks turborotonde met een extra fiets-voetgangerstunnel. Ter verbetering van de doorstroming wordt de rotonde aangepast en komt er een vijfde afslag.  De turborotonde vermindert files tijdens de spits en draagt bij aan de bereikbaarheid van het centrum. We willen u graag informeren over de ingrijpende werkzaamheden tijdens een inloopbijeenkomst  op woensdag 28 juni van 19.00 - 20.30 uur in het Stadskantoor. U bent van harte welkom om uw vragen te stellen aan verschillende deskundigen van de aannemer en de gemeente Goes.

Tijdens deze periode is de noordelijke parallelweg van de 's-Heer Hendrikskinderendijk (N664) afgesloten voor alle verkeer. VenduHuis De Jager is wel via de normale ingang bereikbaar.  Fietsers worden omgeleid via de zuidelijke parallelweg en kruispunt Nieuwe Rijksweg-Oude Rijksweg te 's-Heer Hendrikskinderen. 

Verkeer naar de Puyeweg (Firma Weststrate) wordt via de busbaan op rotonde Tiendenplein en de verharde doorsteek in de berm tussen de busbaan en de noordelijke parallelweg omgeleid. Dit wordt door middel van bebording aangegeven. Verkeer vanaf de Puyeweg wordt via de oversteek N256 en 's-Heer Hendrikskinderendijk en Nieuwe Rijksweg omgeleid. 

Op bijgevoegde schets is de situatie tijdens de werkzaamheden aangegeven. 

Tot ongeveer 28 juli 2017 zijn er rondom het Tiendenplein graafwerkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Corné Sinke, toezichthouder van het Gemeentelijk Ingenieursbureau (GIB) via (0113) 249 759 of c.sinke@goes.nl

Te downloaden: