HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Werkzaamheden Rembrandtlaan en Van Goghstraat

Werkzaamheden Rembrandtlaan en Van Goghstraat

Vanaf maandag 14 september vinden in de Rembrandtlaan (gedeelte met oneven huisnummers) en de Van Goghstraat werkzaamheden plaats.

De riolering wordt vernieuwd en de rijbaan en de trottoirs worden opnieuw bestraat. Verder worden de bermen opnieuw ingezaaid en de groenvakken ingeplant. Om de boomwortels in de juiste richting te laten groeien is een gerichte wortelbeluchting en -bemesting uitgevoerd.

Om de nieuwe riolering aan te sluiten op de bestaande riolering, zullen ook de Ruisdaelstraat en de kruising Rembrandtlaan-Ruisdaelstraat-Van Goghstraat enkele dagen afgesloten zijn. De toegang tot de wijk loopt dan via de Willem Zelleweg. Deze omleiding wordt door middel van bebording aangegeven.

Planning

In de Rembrandtlaan wordt gestart op maandag 14 september. De werkzaamheden hier duren naar verwachting tot half oktober. In de Van Goghlaan wordt van 12 oktober tot circa half november gewerkt. De planning van de werkzaamheden is afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene omstandigheden.

Bereikbaarheid

De woningen in de straten zullen te allen tijde te voet bereikbaar zijn. Uitvoerend aannemer Hoondert BV licht inwoners per brief in over afsluiting van werkvakken en parkeermogelijkheden voordat deze daadwerkelijk worden afgesloten. Tekeningen van de omleidingsroutes vindt u hieronder als PDF in de bijlages.

Contact

Voor vragen over de uitvoering van het werk is toezichthouder Wiebe Wijga contactpersoon. Hij is bereikbaar via w.wijga@goes.nl of 06 100 975 01.