HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Werkzaamheden Raadhuisstraat

Werkzaamheden Raadhuisstraat

Dit item is verlopen op 16-11-2020.

Vanaf 19 oktober vinden er werkzaamheden plaats in de Raadhuisstraat. In het deel tussen de Lange Achterweg en de Vermetstraat worden de riolering en bestrating vernieuwd.

De nieuwe riolering wordt aangesloten op het bestaande riool in de Lange Achterweg. De rijbaan en de trottoirs zullen opnieuw bestraat worden. Verder worden aanverwante werkzaamheden uitgevoerd, zoals het opnieuw zaaien van bermen en inplanten van groenvakken.

Vooropname woningen

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt een bouwkundige vooropname uitgevoerd van de woningen die direct aan het werk grenzen. Desbetreffende bewoners krijgen hiervoor een aankondiging per brief van bureau Quattro Expertise.

Planning

Naar verwachting starten de werkzaamheden 19 oktober 2020 en duren deze ongeveer drie weken. De startdatum is nog niet helemaal zeker. Omwonenden krijgen via de aannemer enkele dagen voor de start van de werkzaamheden een briefje met de startdatum en de verwachte duur van de afsluiting. De Raadhuisstraat is tussen de Vermetstraat en Lange Achterweg afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers. Er wordt een omleiding aangegeven via borden, u kunt hieronder de PDF van de kaart bekijken. 

De planning is afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene omstandigheden. Wij streven ernaar om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Helaas is enige overlast niet te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Contact

Heeft u vragen over de uitvoering van het werk dan kunt u contact met toezichthouder Niels van der Maas, via n.vandermaas@buroinfra.nl of via 06-12847656.

Te downloaden: