HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Werkzaamheden provinciale weg N256 Goes – Colijnsplaat

Werkzaamheden provinciale weg N256 Goes – Colijnsplaat

Dit item is verlopen op 19-05-2020.

De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V. voert tussen maandag 11 en vrijdag 15 mei werkzaamheden uit aan de provinciale weg N256. Dit gebeurt in opdracht van de Provincie Zeeland. 

Akoestische wegmarkering

De werkzaamheden vinden plaats tussen Goes en Colijnsplaat en bestaan uit het aanbrengen van akoestische wegmarkering. Om dit goed uit te voeren, is de hoofdrijbaan van de N256 in de richting Colijnsplaat – Goes voor vier nachten tussen 20.00 uur en 6.00 uur afgesloten.

Omleidingen

Het verkeer in die richting krijgt te maken met een omleiding via de parallelweg en omliggende wegen. De omleidingen worden met gele borden aangegeven. In de richting Goes – Colijnsplaat is de hoofdrijbaan open voor het verkeer.

Hinder

Het is niet te voorkomen dat omwonenden en omliggende bedrijven hinder ondervinden van de werkzaamheden. Uiteraard doet De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V. er alles aan om overlast te voorkomen.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de heer G.J. van de Werken van De Jong Zuurmond (06-51595694) of de heer A. Welleman van de Provincie Zeeland (06-28904004).