HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Werkzaamheden Piccardtstraat, Blaaubeenstraat en Van Bourgondiëstraat

Werkzaamheden Piccardtstraat, Blaaubeenstraat en Van Bourgondiëstraat

In het voorjaar van 2020 zijn er werkzaamheden in de Piccardstraat, Blaaubeenstraat en de Van Bourgondiërstraat. 

De werkzaamheden starten in april. Omwonenden en andere belanghebbenden ontvangen voor de start van de werkzaamheden een brief met informatie.

Zodra er meer bekend is over de planning en werktijden etc. wordt dit bericht aangevuld. Hieronder kunt u tekeningen downloaden van de nieuwe situatie van de verharding en riolering.