HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Werkzaamheden Nachtegaallaan en Meeuwenweg

Werkzaamheden Nachtegaallaan en Meeuwenweg

Dit item is verlopen op 30-04-2017.

In de periode van 1 november 2016 tot ongeveer 31 mei 2017 zijn er diversen werkzaamheden in de Nachtegaallaan, Reigerstraat en aan de Meeuwenweg. 

In deze periode wordt de riolering vervangen en wordt daarna de bestrating opnieuw aangebracht. Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingsroutes van kracht die ter plaatse via bebording worden aangegeven. Op bijgevoegde schets kunt u globaal zien om welk gebied het gaat. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Martin IJzerman, toezichthouder van het Gemeentelijk Ingenieursbureau (GIB) via (0113) 249 757 of m.ijzerman@goes.nl