HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Werkzaamheden hoofdriolering De Poel 1 tot en met 4

Werkzaamheden hoofdriolering De Poel 1 tot en met 4

In de gemeente Goes reinigen we de hoofdriolering structureel. Dit jaar gebeurt het reinigen en inspecteren in de Poel 1 tot en met Poel 4.

De werkzaamheden starten vanaf 6 april en duren naar verwachting tot en met 25 mei 2021. Alle aanliggende woningen en bedrijven krijgen vooraf een brief van de aannemer (zie de bijlage).

Vragen

Neem voor vragen over de werkzaamheden contact op met:

  • onze aannemer, de heer M.J. Oomen via 0168- 356570 of
  • onze toezichthouder de heer I. Calbo via i.calbo@goes.nl of 06- 46788601.

Te downloaden: