HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Werkzaamheden asfaltonderhoud

Werkzaamheden asfaltonderhoud

De komende tijd zijn we bezig met asfaltwerkzaamheden op verschillende locaties in de gemeente.

Het betreft voornamelijk het vernieuwen van de asfaltdeklaag, met kleinschalige aanverwante werkzaamheden, zoals straatwerk en het afwerken van bermen. Hieronder beschrijven we kort per locatie wat en wanneer we gaan doen.

Op diverse locaties zijn de afsluitingen alleen ’s avonds en ’s nachts. Wij zetten op de locaties vooraankondigingsborden met exacte tijdstippen en data. Op deze pagina kunt u actuele informatie lezen over de planning en tekeningen van de omleidingsroutes vinden. Ook kunt u zien welk gedeelte van de weg we afsluiten. We vragen u om tijdens de afsluiting uw auto buiten het werkvak te parkeren.

Contactpersonen

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met onze toezichthouder, Niels van der Maas, n.vandermaas@buroinfra.nl tel. 06 12 84 76 56 of Corné Sinke, c.sinke@goes.nl tel. 0613835369.

Wat gaan we doen?

Kruising Ringbaan West-Akkerdistelstraat, incl. fietspaden en overweg Ploegweg

Hier wordt de bestaande versleten asfaltdeklaag vervangen door een nieuwe. Ook passen wij de structuur van de fietspaden aan. Dit werk vindt voornamelijk plaats in de avond en nacht.

Afsluiting rijbaan en fietspaden op 17 t/m 19 juni en 22 t/m 25 juni 2020 van 19.00 tot 6.00 uur.

Werkzaamheden aan fietspad in spoorzone op 22 juni tussen 01.00 en 05.00 uur.

Kruising Ringbaan West-Vogelwikkestraat (rotonde Westplein)

Hier wordt de bestaande versleten asfaltdeklaag vervangen door een nieuwe en voeren we kleinschalige aanverwante werkzaamheden uit.

Afsluiting rijbaan en fietspaden van 17 t/m 19 juni en van 22 t/m 25 juni 2020 van 19.00 tot 6.00 uur.

Kruising ’s-Gravenpolderseweg-Beethovenlaan (rotonde Albertineplein)

Hier wordt de bestaande versleten asfaltdeklaag vervangen door een nieuwe en voeren we kleinschalige aanverwante werkzaamheden uit.

Afsluiting rijbaan en fietspaden van 22 t/m 26 juni 2020 van 19.00 tot 6.00 uur. We maken een tijdelijke ontsluiting tussen de Chopinlaan en John Denverlaan. We heffen het verbod op doorgaand verkeer in de Abbekindersezandweg op tijdens de afsluitingen. Verder verwijderen we de paaltjes tussen de Annie M.G. Schmidtlaan en Martinus Nijhofflaan tijdelijk, zodat u ook via de Riethoek de wijk in en uit kunt.

Ringbaan-Oost (ter hoogte van Ringbrug)

Hier wordt de bestaande versleten asfaltdeklaag vervangen door een nieuwe en voeren we kleinschalige aanverwante werkzaamheden uit.

Afsluitingen rijbaan van 24 t/m 25 juni 2020 van 19.00 tot 6.00 uur.

Fietstunnel Omnium

Van de toeleidende fietspaden vervangen wij de asfaltdeklaag. In de tunnel vervangen wij de tegels voor asfalt.

Afsluiting fietspaden, voetpaden en tunnel van 6 juli t/m 14 juli 2020.

Wandelpaden Noordhoeklaan

Hier brengen we een nieuwe asfaltdeklaag op de bestaande wandelpaden aan en werken we de bermen af met nieuwe grond en zaaien deze in met gras.

Afsluiting van 29 juni t/m 3 juli 2020.

Wandelpaden De Stelle

Hier brengen we een nieuwe asfaltdeklaag op de bestaande wandelpaden aan en werken we de bermen af met nieuwe grond en zaaien deze in met gras.

Afsluiting van 29 juni t/m 6 juli 2020.

Wandel,- en fietspaden park Valckeslot

Hier brengen we een nieuwe asfaltdeklaag op de bestaande wandel,- en fietspaden aan en werken we de bermen af met nieuwe grond en zaaien deze in met gras.

Afsluiting van 29 juni t/m 3 juli 2020.

Jokwegeling

Hier brengen we een nieuwe asfaltdeklaag op het bestaande fietspad aan en werken we de bermen af met nieuwe grond en zaaien deze in met gras.

Afsluiting van 1 juli t/m 10 juli 2020.

Kapelseweg (doodlopend gedeelte tegenover Oostmolen)

Hier brengen een nieuwe asfaltdeklaag op de bestaande rijbaan aan en werken we de bermen af met nieuwe grond en zaaien deze in met gras.

Afsluiting van 1 juli t/m 10 juli 2020.

Bijsterweg (van komgrens tot Veerweg)

Hier vervangen wij de bestaande asfalt inclusief fundering.

Afsluiting van 3 t/m 14 juli 2020.

Veerweg (kruising met Bijsterweg)

Hier vervangen wij de bestaande asfaltdeklaag voor een nieuwe.

Afsluiting van 13 t/m 14 juli 2020