HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Wegafsluiting Zomerweg en Vogelzangspad Kloetinge

Wegafsluiting Zomerweg en Vogelzangspad Kloetinge

Dit item is verlopen op 17-03-2020.

Maandag 30 september (week 40) zijn we gestart met het werk aan de infrastructuur en de buitenruimte rondom het nieuwe Integraal Kindcentrum Kloetinge (een gebouw voor Kibeo en de Kloetingseschool).

Hierdoor is de Zomerweg (tussen hoek Zomerweg / Lenshoeklaan en Zomerweg / Ravensteinlaan) tot eind februari 2020 afgesloten voor verkeer. Voor voetgangers blijft de Zomerweg bereikbaar.

Afsluiting Vogelzangspad
Omdat we bij het Vogelzangspad starten met de vervanging van waterleidingen en elektriciteitskabels, moeten we ook het voetpad ter plaatse openbreken. Hierdoor is het Vogelzangspad vanaf maandag 21 oktober afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Voet- en fietspad
Om de overlast voor voetgangers en fietsers zoveel mogelijk te beperken, leggen we als eerste een nieuwe strook met verharding aan op de Zomerweg, aan de woningzijde tegenover het nieuwe gebouw. Deze strook kan tijdelijk worden gebruikt als voet- en fietspad. Dit zal nog voor de kerstperiode gereed zijn. De exacte datum hangt af van de weersomstandigheden.

Bekijk hieronder de omleidingsroutes voor fietsen en auto's.

Te downloaden: