HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Voorbereidingen grote schoonmaak bodem Stadshaven

Voorbereidingen grote schoonmaak bodem Stadshaven

Begin 2020 saneren we samen met het waterschap Scheldestromen de bodem van de Stadshaven, de Werf en een gedeelte van de oude haven (ten noorden van de Ringbrug).

We verwijderen dan de bovenste vervuilde sliblaag van de bodem en voeren die af.

Ten noorden van de Ringbrug is de bodem bedekt met een laag puin. Het puin is destijds tegen de damwand van de oever aangebracht zodat deze stabiel en op zijn plaats bleef. Inmiddels is een deel van het puin verspreid over de breedte van het kanaal. Om de baggerwerkzaamheden begin 2020 uit te kunnen voeren, moeten we nu eerst het puin terugschuiven tegen de damwanden van de oever. Er is een mogelijkheid dat er onder het puin niet gesprongen explosieven aanwezig zijn. Uit voorzorg nemen we extra veiligheidsmaatregelen wanneer we het puin verplaatsen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

In week 38 starten verschillende voorbereidende werkzaamheden:

  • duikers gaan het water in om de ligging en de hoeveelheid van het puin in kaart te brengen.
  • Eind september wordt het puin in het water verplaatst. Dat doen we vanaf een boot. Uit voorzorg worden er op de kade hekken geplaatst met scherfwerende dekens.
  • De wachtplaats voor de brug wordt voor boten naar het noorden van het werkgebied verplaatst. Het vaarverkeer wordt niet gestremd; de aannemer stopt tijdelijk zijn werkzaamheden wanneer de brug open gaat.

Voor vragen kunt u terecht bij Dick Varkevisser van waterschap Scheldestromen: e-mail: dick.varkevisser@scheldestromen.nl. Telefoon: 088-2461143.