HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Vervanging verkeersregelinstallatie Wilhelminadorp

Vervanging verkeersregelinstallatie Wilhelminadorp

Dit item is verlopen op 01-11-2020.

In opdracht van Provincie Zeeland start aannemer Dynniq Mobility op maandag 19 oktober 2020 met de voorbereidingen voor de vervanging van een verkeersregelinstallatie bij de kruising Deltaweg-Langeweg in Wilhelminadorp.

Verkeersregelinstallatie 

Deze werkzaamheden duren tot en met vrijdag 23 oktober 2020. De daadwerkelijke vervanging van de verkeersregelinstallatie vindt plaats van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 30 oktober 2020.

Hinder

Het verkeer ondervindt tijdens de uitvoering hinder omdat een deel van het kruispunt is afgezet, maar kan wel langs de verkeersafzetting rijden. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen. Uiteraard wordt er zoveel mogelijk gedaan om overlast voor omwonenden en bedrijven tot een minimum te beperken.

Vragen

Neem voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden contact op met de heer Henri van Neerbos van Dynniq Mobility (henri.vanneerbos@dynniq.com). Mailen naar Provincie Zeeland (meldingklachtwegen@zeeland.nl).