HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Reconstructie Willem Zelleweg

Reconstructie Willem Zelleweg

Dit item is verlopen op 02-12-2019.

De Willem Zelleweg wordt gereconstrueerd omdat de huidige bestrating en riolering aan vervanging toe is.

De werkzaamheden omvatten het verwijderen van de huidige bestrating, het aanbrengen van riolering inclusief huisaansluitingen, het aanbrengen van een funderingsconstructie onder de rijbaan en het aanbrengen van nieuwe bestrating. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Traas en Ovaa infra bv.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat de bereikbaarheid van de Willem Zelleweg zoveel mogelijk kan worden behouden. Voorafgaand aan een fasering ontvangen bewoners een brief met informatie en contactpersonen. 

De eerste fase van de werkzaamheden bevindt zich tussen de Kloetingseweg en de Ruisdaelstraat. De werkzaamheden voor fase 1 starten vanaf woensdag 24 april en duren tot circa 7 juni. Aansluitend zal de gehele Willem Zelleweg gefaseerd worden aangepakt. Einddatum voor de totale werkzaamheden is 1 december 2019.

Het doorgaand verkeer zal worden omgeleid. Voor informatie over de werkzaamheden kunt contact opnemen met dhr J.Houmes te bereiken via 0113-249762 of j.houmes@goes.nl