HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Goes werkt aan de aansluiting A58!

Goes werkt aan de aansluiting A58!

Het werk aan de aansluiting A58 is nu echt begonnen. Eind 2017 rijden de eerste auto's over de aansluiting. Om dat te realiseren moeten we flink aan de bak!

Op het bouwterrein aan de Nansenbaan is onze hoofdaannemer KWS druk bezig met de voorbereidingen voor de aansluiting. De werken zijn op dit moment nog beperkt, maar er worden al wel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het rooien van bomen en het verwijderen van het spoor. Het kan dus zijn dat u daar iets van merkt. Zodra we overlast voor de omgeving verwachten, zullen we u daar uiteraard over informeren.

Wist u overigens al dat het fietspad Kloetingseweg- Nansenbaan is afgesloten om ruimte te maken voor de aansluiting? In dit nieuwsbericht leest u daar meer over.