HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Aanleggen bruggen in wijk Mannee

Aanleggen bruggen in wijk Mannee

Vanaf half november start de gemeente met het aanleggen van vijf nieuwe bruggen in de wijk Mannee. Deze bruggen zijn de laatste die we in het plan Mannee realiseren.

Vanaf half november zullen de bruggen geplaatst worden op of tussen de volgende straten:

  • Brug 1, Doornbosje-Karrelanden
  • Brug 2, Karrelanden – Karremansweidjes
  • Brug 3, Hilleweg
  • Brug 4, Karremansweidjes – Duvensteijn
  • Brug 5, Land van Jakes/Zilveren Schoe – fietspad Stelleweg

De bruggen 1 en 3 zijn verkeersbruggen voor alle verkeer, de andere bruggen zijn alleen voor fietsverkeer en voetgangers. Op de kaart in de PDF die u hieronder kunt downloaden, kunt u zien waar deze bruggen komen te liggen.

Werkzaamheden

De bruggen worden in opdracht van de gemeente Goes aangebracht door aannemingsbedrijf Damsteegt. In eerste instantie zal er worden gestart met het prefabriceren van de bruggen en brugonderdelen in de fabriek. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in de wijk half november van start gaan.

In verband met de bereikbaarheid van bewoners en belanghebbenden, zullen de bruggen in de volgorde van de nummering op de kaart, worden aangelegd. Tijdens de werkzaamheden wordt door middel van borden een omleiding aangegeven.

De exacte data van de werkzaamheden worden telkens circa 2 weken voorafgaand aan de start hiervan aan de direct betrokkenen/omwonenden gecommuniceerd door middel van een brief van de aannemer.

Wij proberen zoveel mogelijk om overlast tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Enige overlast kunnen wij echter niet voorkomen, wij vragen uw begrip hiervoor.

Contactpersonen

Heeft u vragen? Voor technische vragen kunt u contact opnemen met Kristan Geelhoed, toezichthouder namens de gemeente Goes. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (+31)6 30 32 41 21.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij civiel projectleider C.W. van Belzen. Emailadres; c.van.belzen@goes.nl

Te downloaden: