HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Aanleg fietspad Kattendijke-Goes

Aanleg fietspad Kattendijke-Goes

Dit item is verlopen op 07-03-2019.

De gemeente Goes en waterschap Scheldestromen leggen gezamenlijk het ontbrekende gedeelte van het fietspad langs de Kattendijksedijk aan.

Door de aanleg van dit ontbrekende gedeelte, ontstaat een complete fietsverbinding tussen Kattendijke en Goes. Daarnaast worden binnen de bebouwde kom werkzaamheden verricht die de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in en om Goes verbeteren. Het eerste gedeelte van het fietspad langs de Kattendijksedijk is in 2004 al aangelegd.

Op maandag 23 oktober is er in GBS de Wingerd een inloopavond geweest, waarin belangstellenden zijn ge├»nformeerd over het ontwerp van het fietspad en de werkzaamheden die de komende maanden plaatsvinden. Voor meer informatie over het project, een flyer en een tekening waarop te zien is hoe het nieuwe fietspad er uit gaat zien, zie https://scheldestromen.nl/fietspad-kattendijksedijk.