HOME  |  In de gemeente  |  Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Zonder vrijwilligers zou het grootste deel van het sociale, culturele en sportieve maatschappelijke leven onmogelijk of onbetaalbaar worden. Dit geldt ook voor Goes en de omliggende dorpen. Vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk is bij elkaar gebracht op de website van het Vrijwilligerpunt Goes van SMWO, www.vrijwilligerspuntgoes.nl.

Het vertrouwde 2-dagelijkse spreekuur is vervangen door een inlooppunt waar u van ma-t/m vrijdag welkom bent van 9.30 – 12.00 uur. U kunt bij het Inlooppunt terecht voor informatie over vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning:

  • advies voor individu (vooral ook vanuit sociale activering) en organisaties
  • themabijeenkomsten voor organisaties over vrijwilligers en vrijwilligerswerk
  • training voor startende vrijwilligers: 'hoe wordt ik vrijwilliger?'
  • vrijwillige diensten voor individuele hulpvragers (al dan niet via verwijzende organisaties) ter ondersteuning bij zelfstandig wonen en behoud eigen regie.

VNG Vrijwilligerspolis

Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen, zoals de voetbalvereniging. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld zijn: de voorleesmoeder op een basisschool, de collectant voor een ‘goede doelen stichting’ of een vrijwilliger die koffie schenkt in een bejaardentehuis.

Hoewel hun inzet van groot belang is voor de samenleving, zijn vrijwilligers lang niet altijd (voldoende) verzekerd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten ontwikkeld, waarbij de risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk zijn afgedekt.

Vrijwilligerspolis gemeente Goes

De gemeente Goes heeft bij Centraal Beheer Achmea een complete verzekering lopen, waarbij de dekkingsonderdelen van de Vrijwilligers Basispolis en de Vrijwilligers Pluspolis zijn gecombineerd , zodat de polis de ruimst mogelijke dekking biedt. Deze polis (polisnummer: 299066) geldt voor alle vrijwilligers die in- of vanuit de hele gemeente Goes vrijwilligerswerk doen. Registratie van vrijwilligers is niet nodig voor deze polis. Bij schade wordt volstaan met een korte verklaring van de vrijwilligersorganisatie, die bevestigt dat de betreffende persoon, die schade heeft geleden, inderdaad vrijwilligerswerk uitvoerde. Ook indien vrijwilligerswerk buiten de gemeente Goes plaatsvindt en er in die andere gemeente geen vrijwilligerspolis bestaat, geeft de polis van de gemeente Goes dekking. Vrijwilligers zijn dus altijd verzekerd.

Voor meer informatie kunt u de Informatiebrochure VNG Vrijwilligerspolis downloaden. In deze brochure staat naast de uitleg over de polis, ook het verzekeringsoverzicht en de meest gestelde vragen.

Vragen?

Bel Henk van Aggelen, beleidsmedewerker risicobeheer en verzekeringen via 249 972.