HOME  |  In de gemeente  |  Visie recreatiezone Wolphaartsdijk

Visie recreatiezone Wolphaartsdijk

De gemeente Goes werkt, als onderdeel van de Gebiedsvisie Veerse Meer, aan een visie voor het aandachtsgebied recreatiezone Wolphaartsdijk.

De visie beschrijft de omgevingskwaliteiten van het gebied en stelt de kaders voor verdere ontwikkelingen. Inmiddels is de conceptvisie door het college van B&W vastgesteld. De conceptvisie heeft vier weken ter inzage gelegen. Participanten hebben het concept toegestuurd gekregen en het concept was te downloaden op onze website. Na eventuele aanpassingen wordt de recreatievisie voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Op dit moment is de recreatiezone een gebied waar men prettig kan recreëren. Toch wordt het gebied door veel mensen niet ervaren als een ‘echt’ recreatiegebied: er zijn veel barrières, de uitstraling laat te wensen over en samenhang ontbreekt. Om een welverdiende kwaliteitsslag mogelijk te maken en het gebied ook voor de toekomst vitaal en aantrekkelijk te houden, wil Goes ondernemers kleinschalige uitbreidingsruimte bieden, passend bij de schaal en uitstraling van de recreatiezone, Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. Voorgestelde ontwikkelingen moeten passen bij het gebied en voldoen aan strenge voorwaarden op het gebied van maatschappelijke en natuurlijke meerwaarde.

Recreatiezone in 2030

In 2030 is recreatiezone Wolphaartsdijk een plek waar iedereen kan recreëren: dorpsbewoners, andere inwoners van de gemeente Goes, dagrecreanten en vakantiegangers. De recreatiezone vormt een duidelijke eenheid en is in trek vanwege de rust, ruimte en het uitzicht over het Veerse Meer. Het gebied heeft een aantrekkelijke uitstraling, goede bereikbaarheid en prettige voorzieningen voor bezoekers, bewoners en ondernemers.

Participatietraject

Voor het opstellen van de conceptvisie is een participatietraject doorlopen. Door middel van een vragenlijst kon iedereen zijn of haar mening geven over verschillende onderwerpen. Later is hier in online sessies dieper op ingegaan en is over verschillende punten gediscussieerd. Als laatste stap kon men reageren op de conceptvisie. Na eventuele aanpassingen wordt de recreatievisie voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. De meningen over de toekomst van recreatiezone Wolphaartsdijk lopen ver uiteen. Op verschillende punten kan overeenstemming bereikt worden, in andere gevallen moet een keuze gemaakt worden. Voorop staat de zoektocht naar een balans tussen de natuurwaarden in het gebied en de recreatiemogelijkheden.