HOME  |  In de gemeente  |  Verkoopinformatie bouwgrond

Verkoopinformatie bouwgrond

De gemeente Goes geeft op diverse locaties bouwkavels uit voor particuliere woningbouw. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Pieter Wielhouwer of Yolanda Pronk van de afdeling Omgeving en Economie: (0113) 249 951, p.wielhouwer@goes.nl of (0113) 249 954, y.pronk@goes.nl


Grondprijzen

De prijzen voor bouwgrond verschillen per locatie. De gemeente heeft de grondprijzen die gelden vanaf 1 januari 2020 vastgelegd in een grondprijzenbrief. De prijzen in deze brief gelden tot er een nieuwe grondprijzenbrief wordt vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders. Hieronder kunt u de grondprijzenbrief die geldt per 1 januari 2020 downloaden.

Erfpachtregeling

De Erfpachtregeling:

een steuntje in de rug bij de aankoop van uw nieuwbouwhuis

Een nieuwbouwhuis kopen is een flinke investering. De Erfpachtregeling van de gemeente Goes is nét dat financiële steuntje in de rug dat u misschien nodig heeft om een fijn thuis te vinden. Let op: de erfpachtregeling is alleen van toepassing op gronden waarvan de gemeente zelf eigenaar van is.

Wat is de Erfpachtregeling?
Bovenop de kosten van de aankoop van uw huis komen normaalgesproken nog eens de kosten van de bouwgrond. Binnen de Erfpachtregeling van de gemeente Goes werkt dat anders. U koopt de stenen van ­ de woning dus, maar de grond huurt u van de gemeente Goes. U hoeft daardoor minder te lenen bij de bank en krijgt zo makkelijker uw financiering rond. De Erfpachtregeling kan dus nét het verschil maken waardoor u een woning kunt kopen.

Afkoopbaar of voor altijd: aan u de keuze
De grondprijs blijft gedurende de looptijd van de Erfpachtregeling gelijk. U kunt op elk gewenst moment de grond kopen tegen de waarde op het moment van uitgifte. Dat geeft u en de bank zekerheid. En wilt u blijven erfpachten, dan kan dat ook. De erfpacht blijft altijd geldig.

Kom ik in aanmerking voor de Erfpachtregeling?
De Erfpachtregeling is van toepassing op alle nieuwbouwprojecten van de gemeente Goes. Bij aanschaf van een woning in een van de nieuwbouwprojecten van Goes komt u dus automatisch in aanmerking voor de Erfpachtregeling.

Erfpacht voor bedrijven
Ook bedrijven die nieuw willen bouwen op grond van de gemeente Goes komen in aanmerking voor de Erfpachtregeling. Wel wordt verwacht dat ondernemers een substantiële investering doen door de bouw van een bedrijfspand en woning.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Erfpachtregeling? Neem dan contact op met Pieter Wielhouwer van de afdeling Omgeving & Economie via p.wielhouwer@goes.nl of (0113) 249 951 of Yolanda Pronk via y.pronk@goes.nl. 

Te downloaden: