HOME  |  In de gemeente  |  Verkoopinformatie bouwgrond

Verkoopinformatie bouwgrond

De gemeente Goes geeft op diverse locaties bouwkavels uit voor particuliere woningbouw. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Pieter Wielhouwer of Yolanda Pronk van de afdeling Omgeving en Economie: (0113) 249 951, p.wielhouwer@goes.nl of (0113) 249 954, y.pronk@goes.nl


Grondprijzen

De prijzen voor bouwgrond verschillen per locatie. De gemeente heeft de grondprijzen die gelden vanaf 1 januari 2020 vastgelegd in een grondprijzenbrief. De prijzen in deze brief gelden tot er een nieuwe grondprijzenbrief wordt vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders. Hieronder kunt u de grondprijzenbrief die geldt per 1 januari 2020 downloaden.

Te downloaden: