HOME  |  In de gemeente  |  Verbouwingsleningen  |  Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis

De subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis maakt het mogelijk om bij het treffen van minstens twee isolerende maatregelen aan de woning ongeveer 20% subsidie van het Rijk te krijgen. Ga voor meer informatie naar www.duurzaambouwloket.nl of www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis.