HOME  |  In de gemeente  |  Veiligheidsmonitor

Veiligheidsmonitor

Inwoners van de gemeente Goes deden in 2019 weer mee aan de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor. Dit grootschalige onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gemeenten en politie. In de bijlage vindt u de Goese resultaten van de Veiligheidsmonitor 2019.