HOME  |  In de gemeente  |  Van Dusseldorpkavel

Van Dusseldorpkavel

Midden in de wijk Goes-Oost, op de locatie van het voormalige Goese Lyceum, ligt de nu nog gedeeltelijk lege Van Dusseldorpkavel. In mei 2017 werd  hiervoor een schetsontwerp gepresenteerd. In dit schetsontwerp stond naast het medisch centrum Goes ook woningen van woningcorporatie RWS en vrije nieuwbouwkavels getekend. Het nieuwe schetsontwerp kunt u onderaan deze pagina downloaden. 

Invulling Van Dusseldorpmavo

De nieuwbouw van medisch centrum Goes is inmiddels voltooid en is gelegen naast de vroegere Van Dusseldorpmavo. Meer informatie over bovenstaand plan is verkrijgbaar bij projectleider Erik Kotvis. Hij is bereikbaar via e.kotvis@goes.nl of (0113) 249 868 . 

Vrije kavels

De vrije gemeentekavels gingen half september 2018 in de verkoop. De eerste vrije bouwkavel wordt momenteel gebouwd, van de overige bouwkavels zijn er veel gereserveerd, maar deze kunnen nog terugkomen uit de reservering. Er zijn nog enkele bouwkavels vrij. Uitgifte van vrije kavels vindt plaats indien u op de wachtlijst voor de Van Dusseldorp locatie staat ingeschreven. Belangstellenden worden per onverkochte bouwkavel genoteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Wielhouwer via p.wielhouwer@goes.nl telefoon (0113) 249 951 of Yolanda Pronk via y.pronk@goes.nl telefoon (0113) 249 954.

Huurwoningen en levensloopbestendige woningen

De woningcorporatie Beveland Wonen bouwt op dit moment 20 huurwoningen op de Van Dusseldorp locatie. Verder heeft AM Zeeland de gemeentelijke uitvraag voor 8 levensloopbestendige woningen aan de Vogelzangsweg gewonnen. De verkoop van deze woningen verloopt via Stad & Zeeland Makelaardij (tel. 0113-211147).


Kavelpaspoorten 
Kavelpaspoorten Van Dusseldorpkavel