HOME  |  In de gemeente  |  Toegankelijkheid website

Toegankelijkheid website

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Goes. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Gemeente Goes voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat betekent dat onze website voor het grootste deel gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen. Omdat het gedane onderzoek door Stichting Accessiblity is verlopen hebben wij een half jaartje niveau D voldoet niet. Juli 2021 verwachten wij een compleet nieuwe website te lanceren waarbij toegankelijkheid vanaf het begin een belangrijke eis is. Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.

Toegankelijkheid

In januari 2018 is onderzocht of goes.nl voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hieruit is naar voren gekomen dat goes.nl gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidseisen. 

Register toegankelijkheidsverklaringen

De toegankelijkheidsverklaringen voor de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Goes vallen staan op www.goes.nl/verklaringen .

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

Gemeente Goes doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
  • Automatisch toetsen: dit gebeurt met een speciale tool.
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content.
  • Training werknemers: de redacteuren gaan een training over toegankelijkheid volgen
  • Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van goes.nl is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Verbeteringen

Op goes.nl staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Goes kan op dit moment niet garanderen dat de pdf's die op goes.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u toch een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen stadskantoor@goes.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via 14-0113.