HOME  |  In de gemeente  |  TERTS

TERTS

U bent ondernemer in Goes en wilt uw CO₂-uitstoot verminderen? Dan is het TERTS-project misschien iets voor u!

De energietransitie is het overschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Door geen of minder gebruik te maken van bijvoorbeeld aardgas, benzine of diesel wordt er minder CO₂ uitgestoten. Dit kunt u doen door uw pand te isoleren en minder energie te verbruiken bij werkprocessen of door duurzame energie op te wekken. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Het overschakelen naar duurzame energie is makkelijker gezegd dan gedaan. Van ondernemers wordt ook verwacht dat zij investeren in duurzaamheid. Zij zijn verplicht om energiezuinig te ondernemen waar dat kan. Voor veel kleine en middelgrote bedrijven is dit best een opgave. Eigenaren zijn druk met het dagelijks reilen en zeilen en het verdienen van een boterham.

In de Vlaams-Nederlandse grensregio is geld beschikbaar gesteld om de energietransitie in de meer kleinschalige ondernemingen te stimuleren. Goes doet mee aan het Interreg-project TERTS. Het project richt zich op het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen en helpt bedrijven met behulp van vakkundige begeleiding deze maatregelen toe te passen. In dit project kunnen 25 bedrijven zich aanmelden om via een geoptimaliseerd begeleidingstraject innovaties uit te voeren in het eigen bedrijf. 

Meer weten?
Bekijk de flyer die u hieronder kunt downloaden als PDF. Of neem dan contact op met Arne Dorleijn (0113-249 887) of Carolien Eijkelenboom (0113-249 914) of stuur een bericht naar terts@goes.nl

Het TERTS-project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project ontvangt ook nog financiering vanuit lokale actoren.  Meer info: www.grensregio.eu

Lees alles over TERTS op:

De website: https://www.terts.org/

Twitter: https://twitter.com/TERTS_Interreg

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terts/