HOME  |  In de gemeente  |  Te koop

Te koop

De gemeente Goes heeft naast openbare grond als wegen, groenstroken, parken en pleinen ook veel gebouwen in eigendom. Denk hierbij aan schoolgebouwen, gymzalen, dorpshuizen, maar ook monumenten, woningen, kantoren en bedrijfsruimten. Wanneer zulke gebouwen voor de gemeente hun functie of doel verliezen, worden ze te koop aangeboden.

Al het gemeentelijk vastgoed wordt aangeboden op www.bedrijfsvastgoed.nl. Hier is allerlei informatie te vinden over de panden die we te koop aanbieden.

Vragen?

Heeft u interesse en of vragen? Neem dan contact op met Pieter Wielhouwer, beleidsmedewerker onroerende zaken, via 0113- 249 951 of mail p.wielhouwer@goes.nl.