HOME  |  In de gemeente  |  Subsidie

Subsidie

Organisaties die activiteiten organiseren die het gemeentebestuur belangrijk vindt voor onze gemeente kunnen soms in aanmerking komen voor financiƫle ondersteuning.

Spelregels subsidie

In de nieuwe Algemene subsidieverordening staan de spelregels waaraan u moet voldoen om zo een subsidie te krijgen. Zo moet de subsidie van te voren worden aangevraagd. Dan kijkt de gemeente of de aanvraag voldoet aan de regels. Een aanvraagformulier subsidie, een handleiding over subsidie en alle geldende subsidieregelingen kunt u hieronder downloaden. Op deze pagina komt ook een jaarlijks register van alle behandelde subsidies.

Regels per subsidie

Wilt u subsidie aanvragen? Voor sommige subsidies gelden er meer of andere regels. Dit geldt voor de subsidies die in de volgende zin staan:  

Klik op de subsidie om de regels te lezen: initiatieven sport- en beweegaanbiederspeuteropvang en voorschoolse educatie, cultureel erfgoed, passief bouwenduurzaam bouwen op bedrijventerreinen, ontmoetingsactiviteiten voor ouderen.

Heeft u vragen?

Voor vragen over subsidie(s) kunt u contact opnemen met de gemeentelijke subsidiecoƶrdinator Maurits van Belzen via (0113) 249 610 of u kunt mailen naar: m.van.belzen@goes.nl.

Online aanvragen

Start aanvraag incidentele of eenmalige subsidie
 

Start aanvraag jaarlijkse subsidie
 

Deze documenten kunt u hieronder downloaden:

  • Algemene subsidieverordening Goes 2020: hier leest u de spelregels waaraan u moet voldoen om een subsidie te krijgen;
  • Toelichting Algemene subsidieverordening: meer informatie en uitleg over de verordening;
  • Transponeringstabel wijziging Algemene Subsidieverordening: hierin kunt u zien wat de wijzigingen zijn in de nieuwe verordening;
  • Aanvraagformulieren: met deze formulieren kunt u een subsidie aanvragen.