HOME  |  In de gemeente  |  Subsidie Wonen boven Winkels

Subsidie Wonen boven Winkels

De gemeente vindt het Wonen boven Winkels belangrijk voor de leefbaarheid, de levendigheid en de beeldkwaliteit van de binnenstad na sluitingstijd van de winkels. Een aanzienlijk deel van de bovenverdiepingen van de panden is niet bewoond. Om het wonen in en op bovenverdiepingen van panden in het aandachtsgebied te stimuleren heeft de raad een subsidieverordening vastgesteld en een subsidiebudget beschikbaar gesteld.

De subsidieverordening bevat voorwaarden voor het verstrekken van een subsidie aan de eigenaren van een pand. Zo wordt subsidie verstrekt voor het realiseren van zelfstandige woonruimte(n) indien het pand is gelegen in het aandachtsgebied en waarbij:

  • de bovenverdieping(en) niet bewoonbaar is (zijn) en / of de begane grond niet bewoonbaar is en ook de bovenverdieping(en) van het desbetreffende bedrijfspand geschikt is / wordt gemaakt voor wonen;
  • de woonfunctie wordt behouden of de woonfunctie via herbouw van een pand wordt hersteld;
  • er via het realiseren van een aparte trapopgang zelfstandige woonruimte wordt / worden gerealiseerd.


Daarnaast worden er diverse kwaliteitscriteria voor de te realiseren woningen gesteld. Te weten minimale oppervlakte en hoogte voor woonkamer, keuken en badruimte en nieuwbouweisen uit het bouwbesluit voor brandveiligheid en geluidsisolatie.

De subsidiebijdragen zijn als volgt:
a.    € 5.000 indien de (ver)bouwkosten exclusief BTW, per zelfstandige woonruimte, minimaal         € 8.000 tot € 33.000 bedragen;
b.    € 7.500 indien de (ver)bouwkosten exclusief BTW, per zelfstandige woonruimte, minimaal         € 33.000 tot € 58.000 bedragen;
c.    € 10.000 indien de (ver)bouwkosten exclusief BTW, per zelfstandige woonruimte,
        hoger zijn dan  € 58.000;
d.    € 2.500 indien de (ver)bouwkosten exclusief BTW voor het realiseren van een aparte trapopgang lager zijn dan € 8.000.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet een aanvraagformulier worden ingediend. Dit formulier kunt u hieronder downloaden. 

Contactpersoon bij de gemeente is de heer A. Bakker, telefoon 249697 of e-mail a.bakker@goes.nl

Te downloaden:
−    Subsidieverordening Wonen boven Winkels Goes 2016;
−    Overzicht aandachtsgebied Wonen boven Winkels Goes 2016;
−    Aanvraagformulier Wonen boven winkels.