HOME  |  In de gemeente  |  Subsidie passief bouwen

Subsidie passief bouwen

Voor alle nieuwbouw geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de BENG eisen (BENG = Bijna Energieneutraal Gebouw). Vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving zet de gemeente Goes reeds in op het bouwen van bijna energie neutrale woningen zoals dat vanaf 2020 de wettelijke eis zal worden en nog beter!

Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad de subsidieregeling Passief bouwen vastgesteld. Bouwen conform de BENG eisen is al een grote stap in de juiste richting bij het bouwen van een duurzame woning. Het kan echter nóg beter! Een passiefhuis is de overtreffende trap van een bijna energiezuinige woning.

Wat is een passiefhuis?

Een passiefhuis heeft hele specifieke eigenschappen om de woning ultra-energiezuinig te maken:

 • Zeer hoge isolatiewaarde
 • Luchtdicht: geen enkele kier of naad
 • Geen koudebruggen (thermische bruggen)
 • Mechanisch ventilatiesysteem
 • Zeer lage warmtebehoefte
 • Efficiënt gebruikmakend van zonlicht

Alle informatie over het bouwen van een passiefhuis kunt u vinden op de website van de Stichting Passief Bouwen: www.passiefbouwen.nl.

Certificering door de Stichting Passief Bouwen

De keurmerken worden uitgereikt door de door de Stichting Passief Bouwen. De Stichting Passief Bouwen is in het leven geroepen om de toepassing van passief bouwen in Nederland te stimuleren. In de Stichting zijn particuliere marktpartijen en overheden verenigd. Samen met uw architect heeft u contact met de Stichting om te voldoen aan de gestelde eisen voor het behalen van de keurmerken.

Wat is de hoogte van de subsidie?

Per woning kan maximaal € 10.000,- aan subsidie worden verleend.

De subsidie bestaat uit twee subsidiebestanddelen:

 • € 2.500,- bij aantonen dat de nieuwbouwwoning is ontworpen volgens PassiefBouwen Keur. De Stichting Passief Bouwen verstrekt in dit geval het certificaat ‘Ontworpen volgens Passief Bouwen Keur’.

Indien blijkt dat het ontwerp van de woning net niet kan voldoen aan de maximale warmtevraag van 15 kWh per m² voor Passief Bouwen, maar wel onder 25 kWh per m² blijft, dan ontvangt u van de stichting alsnog het certificaat (met een aantekening).

 • € 2.500,- bij aantonen dat de de nieuwbouwwoning is gebouwd en een warmtevraag heeft lager dan 25 kWh per m2. De Stichting Passief Bouwen verstrekt in dit geval het certificaat ‘Echte Energieprestatie Keur’ waarop de exacte warmtevraag staat vermeld.

of

 • € 7.500,- bij aantonen dat de nieuwbouwwoning is gebouwd volgens PassiefBouwen Keur. De stichting Passief Bouwen verstrekt in dit geval het certificaat ‘Gebouwd volgens Passief Bouwen Keur’.

Aanvraagprocedure

 1. De aanvrager/eigenaar en de architect van de nieuw te bouwen woning houden tijdens het ontwerpen van de woning rekening met de uitgangspunten voor passief bouwen en hebben contact met de Stichting Passief Bouwen om te voldoen aan de eisen voor de certificering. (www.passiefbouwen.nl, tel.: 0888 – 58 58 58, E-mail: info@passiefbouwen.nl)
   
 2. Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden vraagt de aanvrager/eigenaar middels het aanvraagformulier de subsidie aan. Bij het aanvraagformulier wordt de PHPP-berekening en het certificaat ‘ontworpen volgens PassiefBouwen Keur’ gevoegd. Indien blijkt dat het ontwerp van de woning net niet kan voldoen aan de maximale warmtevraag van 15 kWh per m² voor Passief Bouwen, maar wel onder 25 kWh per m² blijft, dan ontvangt u van de stichting alsnog het certificaat (met een aantekening).
   
 3. Indien de aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in het aanvraagformulier, dan ontvangt de aanvrager/eigenaar van de woning een beschikking tot subsidieverlening.
   
 4. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld na gereedmelding van de bouwwerkzaamheden. Hiertoe dient de aanvrager/eigenaar binnen 12 weken na oplevering van de woning het gereedmeldingsformulier in te vullen en te voorzien van het certificaat ‘gebouwd volgens PassiefBouwen Keur’ of het certificaat ‘Echte Energieprestatie Keur’.
   
 5. Indien de gereedmelding voldoet zal overgegaan worden tot uitbetaling van de subsidie.