HOME  |  In de gemeente  |  Strooiroutes

Strooiroutes

De bestrijding van gladheid of nog beter: het voorko­men ervan, is een taak van de gemeente. In de winter­periode staan we dag en nacht paraat om bij (opko­mende) gladheid op wegen en fietspaden te strooien. Helaas is het onmogelijk om heel Goes sneeuwvrij te maken en te houden. We moeten prioriteiten stellen, waarbij milieu en verkeersveiligheid voorop staan. Voor de komende winterperiode zijn strooiroutes opgesteld. Er wordt preventief gestrooid op: hoofdverkeersroutes, aan- en afvoerroutes, routes voor openbaar vervoer, doorgaande woonstraten en doorgaande fietsroutes.

De strooiroutes zijn hieronder te bekijken. 

Waar wordt niet gestrooid?

De trottoirs, voetpaden en binnenwegen worden niet mee gestrooid. We doen hiervoor een beroep op iedere inwoner om zijn steentje bij te dragen en in ie­der geval het trottoir rondom of langs de eigen woning goed begaanbaar te houden. Zo houden we samen Goes zo veilig mogelijk.