HOME  |  In de gemeente  |  Spoorproject  |  Verplaatsen fietsenrekken bussenplein

Verplaatsen fietsenrekken bussenplein

Vanaf 23 april worden de fietsenrekken op het bussenplein (het rode gebied op onderstaand kaartje) verplaatst om ruimte te maken voor de bouw van de spooronderdoorgang. De fietsenrekken verplaatsen we naar het parkeerterrein op het Piet Hein Kavel (het blauwe gebied op onderstaand kaartje). Ongeveer dertig autoparkeervakken worden opgeheven om plaats te maken voor de fietsen, tegelijkertijd passen we de inrit naar het parkeerterrein aan. Houd dus rekening met tijdelijk een beperkt aantal fietsparkeerplekken en zorg dat je fiets op tijd weg is.

We verplaatsen de fietsenrekken in drie fases: Op 23 april wordt het vak het verst van de ingang van het stationsgebouw vandaan verwijderd, het tweede vak volgt op 25 april en het derde vak wordt op 7 mei verplaatst. Bij de fietsenrekken is met kleur en bebording aangegeven welke rekken wanneer worden verplaatst.

Parkeer jij je fiets regelmatig op het bussenplein? Let dan goed op, want we verwijderen de fietsen die er nog staan op de dag dat de rekken verplaatst worden.

Op vrijdag 20 april verwijderen we de weesfietsen. Deze komen terecht bij de AFAC.

Meer weten? Bel met omgevingsmanager Monique van Kilsdonk van KWS: 06 290 3 64 12. Een mail sturen kan natuurlijk ook: mvankilsdonk@kws.nl.

Op onderstaand kaartje ziet u in blauw de nieuwe locatie van de fietsenrekken en in rood de locatie waar de fietsenrekken verwijderd worden.