HOME  |  In de gemeente  |  Spoorproject

Spoorproject

Natuurlijk zien we de voordelen van ons station en de mogelijkheid om per spoor door het hele land  te reizen, maar we beseffen goed dat wie langs het spoor woont, last kan hebben van het geluid en soms ook van trillingen die de treinen teweeg brengen. We zijn daarom blij dat er al veel maatregelen zijn uitgevoerd om geluidsoverlast te beperken en dat de geluidsschermen op korte termijn worden geplaatst. Ook op het gebied van trillingen hebben we stappen gemaakt. De kruiswissel gaat ProRail in oktober 2019 vervangen door een enkele overloopwissel. Dit zal de trillingoverlast verder verminderen. Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd wordt er een monitoringsonderzoek gedaan.

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de spooronderdoorgang nabij de Van Hertumweg en het busstation in volle gang, daar leest u in deze nieuwsbrief meer over. We verwachten dat in het eerste half jaar van 2020 gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe onderdoorgang. In 2018 wordt bovendien het kruispunt en spoorwegovergang Buys Ballotstraat/Patijnweg verbeterd.

De kosten van het Spoorproject, in totaal 36 miljoen, worden gedragen door Zeeland Seaports, de Provincie Zeeland, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de gemeente Goes.

Vragen over het spoorproject kunt u stellen aan projectmanager Victor de Vries via v.de.vries@goes.nl.

Wilt u op de hoogte blijven en als eerste nieuwsbrieven en uitnodigingen ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor eenvoudig aanmelden door een email te sturen naar spoorproject@goes.nl met hierin vermeld uw naam en (woon)adres.