HOME  |  In de gemeente  |  Projecten in Goes

Projecten in Goes

Westerschans en Goese Diep

De gemeente Goes, Woningcorporatie RWS en projectontwikkelaar Heijmans hebben een akkoord bereikt over de toekomst van Waterstad Goese Schans. Er is na constructief overleg met alle partijen, inclusief de BNG Bank, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Spoorproject

Wij werken al een flinke periode om hinder voor onze inwoners aan het spoor zo goed mogelijk te beperken. De afgelopen periode zijn we samen met ProRail flink aan de slag gegaan om het maatregelenpakket van het Spoorproject uit te voeren. Dit is een pakket aan maatregelen dat de gemeenteraad in februari 2014 heeft vastgesteld dat de overlast van geluid en trillingen beperkt, de verkeersveiligheid en doorstroming vergroot en barrièrewerking vermindert.

Bedrijvenpark Deltaweg

Vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid kiezen ondernemers graag voor Goes. Aan de westkant ontwikkelt de gemeente Bedrijvenpark Deltaweg in de hoek van de A58 en de Deltaweg. Het gebied heeft een unieke ligging die kansen biedt voor een groen en duurzaam ingericht bedrijventerrein. Voor de zomer van 2021 verwachten we te starten met het reserveren van bedrijfskavels.