HOME  |  In de gemeente  |  Projecten in Goes

Projecten in Goes

Spoorproject

Door ontwikkelingen in het Sloegebied is het aantal goederentreinen dat door Goes rijdt fors toegenomen. De komende jaren neemt dit aantal verder toe en hiermee ook de overlast van geluid, trilling en invloed op externe veiligheid. Daarnaast is er verminderde verkeersdoorstroming want de spoorbomen zijn vaker gesloten. Het spooorproject Goes is een maatregelenpakket om overlast van geluid en trillingen langs het spoor te beperken, de barrièrewerking van het spoor te verminderen en de verkeersveiligheid en –doorstroming te verbeteren.

Goes Fieststad

De fiets is in Goes populair als vervoersmiddel. De komst van de elektrische fiets heeft dit nog eens versterkt. Wij hebben als gemeente al tal van maatregelen ingevoerd om het fietsen te bevorderen en de fietser te faciliteren. Denk hierbij aan voldoende fietsparkeerplaatsen bij het station en in de binnenstad en het geven van prioriteit aan fietsers bij de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij kun je denken aan het verwijderen van obstakels als paaltjes en hoge stoepranden.

Ontwikkellocatie Piet Hein

Aan de rand van de binnenstad, vlak bij het trein- en busstation, heeft de gemeente Goes, een bouwlocatie beschikbaar die is bedoeld voor de bouw van maximaal 75 woonappartementen met de mogelijkheid voor aanvullende functies op de begane grond. De Gemeente zoekt een partij die de Ontwikkellocatie 'Piet Hein' te Goes voor eigen rekening wilt ontwikkelen. Met het oog hierop heeft de Gemeente de “Uitvraag Ontwikkellocatie Piet Hein te Goes” opgesteld. In dit document zijn de spelregels opgenomen voor partijen die in aanmerking willen komen voor aankoop van de grond en de ontwikkeling van de locatie.

Goes beter bereikbaar

De rechtstreekse aansluiting A58 bij Goes is een langgekoesterde wens. De aansluiting verbetert de bereikbaarheid van Goes en voorkomt dagelijkse file tijdens de spits. Voordat de nieuwe aansluiting er werkelijk ligt moeten er nog belangrijke stappen worden gezet.

Westerschans en Goese Diep

De gemeente Goes, Woningcorporatie RWS en projectontwikkelaar Heijmans hebben een akkoord bereikt over de toekomst van Waterstad Goese Schans. Er is na constructief overleg met alle partijen, inclusief de BNG Bank, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Tiendenplein