HOME  |  In de gemeente  |  Projecten in Goes

Projecten in Goes

Spoorproject

Wij werken al een flinke periode om hinder voor onze inwoners aan het spoor zo goed mogelijk te beperken. De afgelopen periode zijn we samen met ProRail flink aan de slag gegaan om het maatregelenpakket van het Spoorproject uit te voeren. Dit is een pakket aan maatregelen dat de gemeenteraad in februari 2014 heeft vastgesteld dat de overlast van geluid en trillingen beperkt, de verkeersveiligheid en doorstroming vergroot en barrièrewerking vermindert.

Goes Fieststad

De fiets is in Goes populair als vervoersmiddel. De komst van de elektrische fiets heeft dit nog eens versterkt. Wij hebben als gemeente al tal van maatregelen ingevoerd om het fietsen te bevorderen en de fietser te faciliteren. Denk hierbij aan voldoende fietsparkeerplaatsen bij het station en in de binnenstad en het geven van prioriteit aan fietsers bij de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij kun je denken aan het verwijderen van obstakels als paaltjes en hoge stoepranden.

Goes beter bereikbaar

De rechtstreekse aansluiting A58 bij Goes is een langgekoesterde wens. De aansluiting verbetert de bereikbaarheid van Goes en voorkomt dagelijkse file tijdens de spits. Voordat de nieuwe aansluiting er werkelijk ligt moeten er nog belangrijke stappen worden gezet.

Westerschans en Goese Diep

De gemeente Goes, Woningcorporatie RWS en projectontwikkelaar Heijmans hebben een akkoord bereikt over de toekomst van Waterstad Goese Schans. Er is na constructief overleg met alle partijen, inclusief de BNG Bank, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld.