HOME  |  In de gemeente  |  Proefstation Wilhelminadorp

Proefstation Wilhelminadorp

Wilhelminadorp, een klein dorp in de gemeente Goes, maar met één van de grootste landbouwbedrijven van Nederland. De ligging dicht bij Goes, aan het kanaal en dicht bij de Oosterschelde maakt dit dorp tot een prettige woonplaats. In het dorp, op de locatie van het voormalige proefstation komt een nieuw woongebied. Het plangebied ligt aan de noord-westelijke zijde van de kern Wilhelminadorp. 

Verkoopinformatie
In het plan Proefstation Wilhelminadorp worden circa 32 kavels uitgegeven, waaronder ongeveer acht kavels ten behoeve van twee-onder-een-kapwoningen. Eind 2016 zijn er inmiddels 21 percelen verkocht, 2 andere kavels zijn gereserveerd. 

Grondprijs
De bouwgrondprijs voor het Proefstation bedraagt € 282,- tot € 298,- per m² inclusief BTW, (prijspeil 2018). Bouwkavels met een gunstiger ligging zijn hierbij duurder dan bouwkavels met een minder gunstige ligging. Kijk voor de precieze kosten van een kavel op onze kavelkaart. 

Verkoopprocedure voor een vrije kavel
Geïnteresseerden voor bouwgrond kunnen direct een bouwkavel reserveren bij Pieter Wielhouwer, tel. (0113) 249 951, of via p.wielhouwer@goes.nl. of Yolanda Pronk, tel (0113) 249 954, e-mail y.pronk@goes.nl

Vragen over uw bouwplan
Hebt u een idee over uw bouwplan en wilt u weten of dit kan? Maak dan een afspraak met de mensen van Bureau Vergunningen. Tevens wijzen wij u op de mogelijkheid van een vrijblijvend welstandsadvies door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Toetsing bouwplan (Vergunningverlening en Handhaving)
tel.: (0113) 24 97 00
stadskantoor@goes.nl

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
tel.: (0113) 24 96 91