HOME  |  In de gemeente  |  Parkeerverordeningen

Parkeerverordeningen

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de parkeerverordening en verordening parkeerbelastingen vast. De parkeerverordening heeft betrekking op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van parkeervergunningen. De verordening parkeerbelastingen heeft betrekking op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen. Het college stelt het aanwijzingsbesluit vast en bepaalt op welke plaatsen er betaald parkeren en/of parkeren met een vergunning is toegestaan.