HOME  |  In de gemeente  |  Open Monumentendag

Open Monumentendag

Het is op zaterdag 12 september Open Monumentendag. Vanwege het coronavirus heeft de werkgroep OMD Goes besloten om deze dag dit jaar niet door te laten gaan. Wij betreuren dit zeer, maar in veel monumenten is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

Alle activiteiten schuiven we door naar 2021. Dit geldt ook voor de geplande kunstroute in combinatie met de fietsroute. 

Om toch een indruk van de fraaie monumenten te geven, hebben we tien historische plekken geselecteerd. Deze zijn vanaf begin september op deze pagina digitaal te bewonderen. 

Nadere informatie volgt. Houdt hiervoor de informatiepagina van de gemeente in de Bevelandse Bode in de gaten.