HOME  |  In de gemeente  |  Onderwijs tijdverlenging

Onderwijs tijdverlenging

Bij onderwijstijdverlenging wordt de kinderen die leerpotentie hebben, maar onderpresteren op het gebied van taal en/of rekenen extra lestijd aangeboden in de vorm van ‘levensecht leren’. Het bakken van cupcakes bijvoorbeeld leert hen een recept te lezen én te rekenen met de hoeveelheden aan ingrediënten. Ze leren vanuit de praktijk dus én meteen waarvoor ze de kennis kunnen gebruiken. Zo krijgen de leerlingen meer zelfvertrouwen en motivatie en blijft de opgedane kennis ook beter hangen.

Het project OTV is gestart met de Prinses Ireneschool, de Holtkampschool en ‘t Noorderlicht, drie scholen voor voortgezet onderwijs (Edudelta, Pontes en het Ostrea Lyceum) en de gemeente. Het RPCZ had de leiding over het project. Later zijn kinderopvangorganisatie Kibeo en het cluster CIOS van Scalda aangesloten.

Over het project een speciale successenkrant gemaakt. Deze kunt u hieronder downloaden.

Te downloaden: