HOME  |  In de gemeente  |  Noodopvang vluchtelingen Zeelandhallen

Noodopvang vluchtelingen Zeelandhallen

Het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente heeft van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een verzoek ontvangen voor tijdelijke opvang van vluchtelingen in de Zeelandhallen. We doen er alles aan om inwoners zo goed mogelijk over dit onderwerp te informeren. Als er nieuws is, dan houden wij u op de hoogte via de gebruikelijke kanalen: www.goes.nl, de Info Goes-pagina in de Bevelandse Bode en Social Media. Heeft u vragen? Bel dan tijdens kantooruren met de gemeente Goes via telefoonnummer 14 0113.

Veelgestelde vragen

Update 18 maart 2020: Ik heb gelezen dat de noodopvang in de Zeelandhallen niet doorgaat. Hoe zit dit?

Vanwege de aangekondigde landelijke maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus hebben het COA en betrokken gemeenten besloten dat er voorlopig géén asielzoekers worden opgevangen in evenementenhallen in Nederland.

Update 18 maart 2020: Gaat de besluitvorming in de gemeenteraad op 19 maart gewoon door?

Omdat de gemeenteraad haar activiteiten ook heeft aangepast aan de verscherpte coronamaatregelen, wordt deze besluitvorming uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer het raadsvoorstel wel behandeld wordt.

Gezien de noodzaak van snelle opvang gaan de voorbereidingen voor het in gebruik nemen van de Zeelandhallen, op risico van het COA, de komende periode door. Het is daarom mogelijk dat bijvoorbeeld de betreffende hal alvast zoveel mogelijk wordt ingericht. De gemeente en het COA overleggen, onder voorwaarde van positieve besluitvorming over het raadsvoorstel, wanneer deze hal officieel kan worden gebruikt. 


Heeft het COA bij de gemeente Goes een verzoek gedaan om opvang voor vluchtelingen te realiseren?

Het COA heeft een beroep gedaan op de gemeente Goes om een tijdelijke voorziening beschikbaar te stellen voor het opvangen van vluchtelingen.

Heeft de gemeente zelf aangeboden aan het COA om opvang voor vluchtelingen te realiseren?

Nee, het COA heeft de gemeente benaderd. De vraag van het COA was om tijdelijke opvang voor vluchtelingen in de Zeelandhallen toe te staan.

Wat is het standpunt van het college van B&W van Goes?

Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek van het COA vanuit een positieve grondhouding beoordeeld. Goes is een sociale en toegankelijke gemeente en het college vindt het van belang om bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden.

Waarom wordt het AZC in de Albert Plesmanweg niet gebruikt?

We hebben tien jaar een AZC gehad. De afspraak was dat we op het AZC-terrein geen asielzoekers meer opvangen, en daar houden we ons aan. De barakken en huisraad staan nu net te koop bij de rijksoverheid, want die zijn niet ons eigendom. Dat lijkt inefficiënt en voor de op te vangen vluchtelingen zou een bestaand AZC prettiger zijn qua faciliteiten.  De barakken van het AZC waren dringend aan vervanging toe. Bovendien betreft het hier kortdurende noodopvang die wordt gevraagd. Dat is een totaal andere vraag. De faciliteiten die worden geboden zijn daarom ook sober en (nog) meer tijdelijk van aard.

Waar komt het geld voor de opvang van asielzoekers vandaan?

Het geld voor de opvang van asielzoekers komt uit de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) betaalt een deel van de opvang. De toerekening van kosten die de gemeente maakt, factureert de gemeente bij het COA . Waar dat niet mogelijk is, is de gemeente in gesprek om die onder omliggende Zeeuwse gemeenten te verdelen.

Is het al definitief dat de vluchtelingen naar Goes komen?

Nee, de gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen. 

Wanneer komen de eerste vluchtelingen?

Dit is op dit moment nog niet bekend.

Ik ben bang voor overlast bij het fietstunneltje bij de Zeelandhallen. Wat de gemeente om dit tegen te gaan?

De omgeving van het fietstunneltje wordt zo ingericht dat er alle ruimte is voor iedereen. Het fietstunneltje scheiden we van de omgeving met hekken.

Wat is het profiel van deze vluchtelingen?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Wel heeft het college als randvoorwaarden meegegeven aan het COA dat Goes geen asielzoekers uit Spoor 2 (personen uit een veilig land of die legaal verbleven in een ander EU-land) of personen van de TopX-lijst (personen op de landelijke lijst overlastgevers) opvangt.