HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Zo beperken we de meeuwenoverlast in Goes

Zo beperken we de meeuwenoverlast in Goes (08-03-2017)

Het broedseizoen van de meeuwen komt er weer aan. Tijdens het broedseizoen, dat van april tot en met augustus loopt, zorgen meeuwen vaak voor veel overlast. Ze trekken vuilniszakken open, kunnen agressief zijn, bevuilen de stad met hun uitwerpselen en zorgen voor geluidsoverlast. Wat kunnen we samen doen om de meeuwenoverlast in Goes te beperken?

Wat doet de gemeente? 
De gemeente probeert de overlast van meeuwen zoveel mogelijk te beperken door de stad schoon te houden en afval op te halen. Daarnaast wordt in maart, april, mei en juni een valkenier met roofvogel ingezet om de overlast van de meeuwen terug te dringen. Door regelmatig een roofvogel in het centrum te laten rondvliegen proberen wij de overlast tegen te gaan. Roofvogels vormen een bedreiging voor meeuwen en de regelmatige aanwezigheid van de roofvogel zorgt ervoor dat de meeuwen uitwijken naar een andere plek. Bovendien voorkomt deze methode nieuw broedsel, zodat er minder jongen zijn in het voorjaar en de overlast flink vermindert. 

Wat kunt u zelf doen?
Het is lastig om meeuwenoverlast volledig te voorkomen. Wel kunnen we samen de overlast van meeuwen beperken. U vindt hieronder een aantal tips: 

Niet voeren
Geef meeuwen geen eten. Minder leuk, maar wel heel effectief: voer geen eendjes in bijvoorbeeld de Veste. Want voordat de eenden bij het brood kunnen, hebben de meeuwen het al weg gepakt. En zolang er eten is, blijven er te veel meeuwen in onze stad en zullen ze daar ook een plaats zoeken om te nestelen. 

Voorkom rommel 
Laat geen etensresten slingeren op straat, maar gooi het in de afvalbak. Zorg ook dat uw container goed sluit en dat er geen afval naast staat. Dan kunnen meeuwen er niks uitpakken. Gooi geen afval op straat en gebruik containers voor uw afval. Laat niets uit de container steken en zet geen los afval bij of op de container. In het broedseizoen wordt er extra gehandhaafd op het juist aanbieden van afval. Veel van de meeuwenoverlast ontstaat namelijk door meeuwen die op afval afkomen. 

Platte daken meeuwwerend maken
In april starten meeuwen met paarvorming en nestelen. Neem daarom op tijd maatregelen om nesten op uw dak te voorkomen door het spannen van een vogelnet over dat gedeelte van het dak waar de vogels willen broeden. Een vogelnet is een net wat over het dak gespannen wordt waardoor daken ongeschikt gemaakt worden voor nestelen. Meeuwen broeden graag op grinddaken en als ze eenmaal op een dak zitten, dan mag het nest niet worden verwijderd. De meeuw is een beschermde diersoort waardoor het verstoren van broedende meeuwen verboden is. 

De gemeente  verstrekt de vogelnetten gratis aan eigenaren van panden waarop de meeuwen broeden. Heeft u interesse in een net? Neemt u dan contact op met Gert Goedegebuure van de afdeling Openbare Ruimte via (0113) 249 838 of g.goedegebuure@goes.nl. Een e-mailbericht heeft de voorkeur. Voor een optimaal resultaat gaat u ook af en toe het dak op om de meeuwen te laten zien dat u aanwezig bent en haalt u nestmateriaal (zoals takjes) weg. 

Broedplaatsen melden
Winkeliers en inwoners die weten van een meeuwenbroedplaats vragen wij dit door te geven aan Gert Goedegebuure. Een e-mailbericht heeft de voorkeur.

Te downloaden: