HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Werkzaamheden Voorstad

Werkzaamheden Voorstad (24-05-2019)

Dit item is verlopen op 30-09-2019.

Wegens onverwachte zaken lopen de werkzaamheden in de Voorstad enige vertraging op. Hier willen wij u zo goed mogelijk over informeren.

Wat gaan we nog doen?

DNWG

In het gedeelte van de Voorstad tussen de Zonnebloemstraat en de Oostsingel gaat DNWG verder met het werk aan de waterleiding en de elektrakabel. Dit loopt door tijdens de vakantieperiode en zal naar verwachting eind augustus afgerond zijn.
 

Gemeente

Vanaf 12 augustus gaat onze aannemer De Voogd verder met rioleringswerkzaamheden en asfalteringswerkzaamheden. Tevens worden de trottoirs bestraat met nieuwe tegels. Hierdoor is de Voorstad van de Oostsingel tot en met de Van der Spiegelstraat afgesloten voor al het verkeer. Het kruispunt van de Zonnebloemstraat en de Voorstad zal zo veel mogelijk open blijven. De verwachting is dat deze werkzaamheden begin november afgerond zijn. Helaas kunnen we niet voorkomen dat u enige hinder ervaart van deze werkzaamheden, onze excuses hiervoor. We doen uiteraard ons best om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
 

Omleidingen

Vanaf 12 augustus zijn er dagelijks verkeersregelaars aanwezig. Voor al het verkeer gelden omleidingsroutes. Deze worden aangegeven met bebording. In de wijk Goes-Oost wordt in bepaalde straten het eenrichtingsverkeer opgeheven en de paaltjes tijdelijk weggehaald. Het verkeer kan dan via de Oranjeweg de wijk verlaten.
 

Contactgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze toezichthouder Frans Bart, via (06) 438 336 84 of Fj.bart@buroinfra.nl, of met Corné Sinke van de gemeente Goes via (0113) 249 759 of c.sinke@goes.nl

Tijdens de vakantieperiode, van 15 juli t/m 11 augustus zijn wij bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Goes, 0113 249 600.