HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Werkzaamheden 's-Heer Hendrikskinderen en 's-Heer Arendskerke

Werkzaamheden 's-Heer Hendrikskinderen en 's-Heer Arendskerke (05-03-2018)

Dit item is verlopen op 12-11-2019.

Werkzaamheden

Wij vervangen (een deel) van de riolering, bestraten de rijbaan en trottoirs opnieuw. Verder voeren wij aanverwante werkzaamheden uit zoals het kappen van enkele bomen en het verplaatsen van lichtmasten.
Daar waar noodzakelijk kappen wij de bomen vooruitlopend op de overige werkzaamheden i.v.m. het aanstaande broedseizoen.

Planning 

Oude Rijksweg te ’s-Heer Hendrikskinderen

Start werk: 12 maart 2018. Geplande einddatum: 26 april 2018.
Zie bijlage onder aan de pagina voor een detailplanning. Tevens kunt u in de bijlage de omleidingsroute downloaden.

Frank van Borsselenstraat en Jacoba van Beierenstraat te ’s-Heer Hendrikskinderen

Start werk: eind april 2018. Wij streven ernaar om eind juni gereed te zijn.
Vooraf vervangt DNWG Infra B.V. een elektrakabel en een waterleiding in de straat, deze nutswerkzaamheden zijn naar verwachting in de eerste week van april klaar.
In maart wordt de boom voor huisnummer 28 gekapt.

Slotstraat

Wij willen hier begin juni 2018 starten. In de maand mei voert DNWG Infra B.V.  hier werkzaamheden uit aan kabels en leidingen. Voorafgaand kappen wij in maart enkele bomen.

Informatie

Heeft u vragen over de uitvoering van het werk dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, dhr. Frans Bart, via fj.bart@buroinfra.nl of 06 - 43 83 36 84. Mocht u nadere vragen hebben dan is dhr. Corné Sinke aanspreekpunt namens de gemeente. Hij is te bereiken via c.sinke@goes.nl op 06 - 13 83 53 69. 

Parkeren

Informatie over afsluitingen van werkvakken en over het parkeren van uw auto ontvangt u van onze aannemer, Traas en Ovaa B.V., in een apart briefje direct voor de daadwerkelijke afsluiting. Uw woning zal ten allen tijde te voet bereikbaar zijn.

Wij streven ernaar om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Helaas is enige overlast niet te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.