HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Werkzaamheden parkeerterrein Stationspark

Werkzaamheden parkeerterrein Stationspark (26-01-2018)

Na een flinke periode van voorbereiding is het zover: we gaan aan de slag met de uitvoering van de spooronderdoorgang en een nieuwe weg nabij de Van Hertumweg. De afgelopen periode zijn er onderzoeken gedaan, is het ontwerp gemaakt en zijn de contracten opgesteld. Daar merkt u als bewoner natuurlijk niet zoveel van, maar er zijn ook al enkele zichtbare werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben de buschauffeurs van Connexxion een nieuw onderkomen gekregen in het stationsgebouw en is het oude onderkomen gesloopt. Daarnaast is een deel van de school aan de Lijnbaan 14 (voormalig Hoornbeeck) gesloopt om ruimte te maken voor kabels en leidingen en riolering.

Vanaf september 2017 tot december 2017 heeft ProRail het perron vernieuwd van het treinstation.  Gelijktijdig zijn de zitbanken, afvalbakken en ander meubilair vernieuwd. Tijdens deze werkzaamheden is ook een deel van het perron verplaatst om ruimte te maken voor de onderdoorgang.

Voordat we de onderdoorgang kunnen bouwen, moet er nog het een en ander gebeuren. Hier zijn we iets meer dan een half jaar mee bezig. Na de zomer van 2018 dragen we het terrein over aan de bouwer van de onderdoorgang.

Werkzaamheden parkeerterrein Stationspark

Als eerste gaan we aan de kant van Goes-Zuid aan de slag. De parkeerplaatsen van het huidig P&R terrein ten noorden van het spoor worden verplaatst naar het zuiden van het spoor. Dit is nodig, omdat het huidige P&R terrein aan beide kanten van de M.A. De Ruijterlaan komt te vervallen om plaats te maken voor de onderdoorgang. Tussen het bestaande parkeerterrein van het Stationspark en het spoor worden hiervoor 150 parkeerplaatsen gecreƫerd. Voor de bewoners en bedrijven aan de Lijnbaan blijven nog enkele vergunninghouders plaatsen beschikbaar.

ProRail is vanaf maandag 29 januari aan het werk, zodat de grond door de gemeente kan worden overgenomen. Zij plaatsen eerst een hekwerk, zodat er veilig gewerkt kan worden. Daarna past ProRail de bovenleiding aan, worden lichtmasten verwijderd, kabels en leidingen verlegd en een porfierpad gerealiseerd. Een porfierpad is een pad dat direct naast het spoor ligt en wordt gebruikt om het spoor te kunnen inspecteren. In maart werkt ProRail ook een weekend aan de perrons. Dit zijn afrondende werkzaamheden aan met name de bestrating van het perron. Er wordt zoveel mogelijk overdag gewerkt, maar 's nachts kan er ook gewerkt worden als dat nodig is.

En wat staat er nog meer op stapel?

Als de werkzaamheden aan het parkeerterrein klaar zijn, gaan we aan de slag op de Lijnbaan. Voor de school leggen we nieuwe kabels en leidingen, riolering en we maken een tijdelijk voet-fietspad als verbinding van de Lijnbaan met de M.A. De Ruijterlaan. Vervolgens worden de bestaande kabels, leidingen en verharding van het oude P&R terrein weggehaald.

Daarnaast passen we het busstation aan. De fietsenrekken verplaatsen we naar het zuidelijke deel van het parkeerterrein op de Piet Heinstraat. Aan de kant van Goes-Zuid gaan we ook aan de slag met de voorbereidingen van de spooronderdoorgang  en de twee rotondes van het programma Goes beter bereikbaar.

We maken twee nieuwe aansluitingen op de Van Hertumweg voor Stationspark 2 en 8. Vervolgens wordt de huidige weg tussen het Stationspark en de Van Hertumweg verwijderd en verleggen we de kabels en leidingen en de riolering. Na de werkzaamheden is het Stationspark alleen nog bereikbaar via de twee ontsluitingen op de Fruitlaan.

Het fietsparkeren en de kiss&ride krijgt tijdelijk een andere plek en we maken een keervoorziening voor het autoverkeer. Voor de fietsers en voetgangers van het Stationspark naar de Van Hertumweg leggen we een tijdelijke verbinding aan. Daarnaast vervangen we de bestaande vijver door een nieuwe vijver aan de andere zijde van de Van Hertumweg.