HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Vragenlijst voor ondernemers

Vragenlijst voor ondernemers (19-05-2020)

Dit item is verlopen op 02-06-2020.

De coronacrisis heeft impact op de economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme. Om inzicht te geven in de precieze omvang van de impact doet HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek naar de financiële schade in de detailhandel en horeca in de Zeeuwse steden.

Deze gegevens worden gebruikt om richting Rijksoverheid te lobbyen voor de samenstelling van het nieuwe steunpakket. In het onderzoek wordt ook ingegaan op de knelpunten en oplossingen van ondernemers bij het opereren in de ‘1,5 metereconomie’. Deze praktijkvoorbeelden worden gebruikt om alle ondernemers in Zeeland te inspireren voor hun eigen bedrijfsvoering.

Online vragenlijst
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft een online vragenlijst samengesteld. De vragenlijst is geheel anoniem. Alleen HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft toegang tot de onderzoeksresultaten, daar wordt zorgvuldig met de antwoorden omgegaan. In de rapportage worden de resultaten alleen voor deelsectoren als geheel weergegeven, zodat gegevens nooit herleidbaar zijn naar individuele bedrijven.

U kunt de vragenlijst via deze link invullen: https://hz.datacoll.nl/coronaZeeuwsesteden

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk ondernemers in de Zeeuwse steden de vragenlijst invullen. Op deze wijze kunnen Provincie en gemeenten uw zorgen zo snel mogelijk overbrengen bij de Rijksoverheid.