HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Voorwaarden voor het houden van bemoedigingsacties

Voorwaarden voor het houden van bemoedigingsacties (24-04-2020)

Dit item is verlopen op 30-06-2020.
voorwaarden bemoedigingsacties

Minister-president Rutte heeft bekend gemaakt dat we samen door gaan met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen adviseren - worden verlengd.

Op dit moment krijgen we veel verzoeken van muzikanten voor spontane bemoedigingsacties bij zorginstellingen. Om deze initiatieven in goede banen te leiden, zijn er heldere voorwaarden vastgesteld. Die voorwaarden zijn nodig om de (verdere) verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen onder deze voorwaarden is het toegestaan een bemoedigingsactie te organiseren:

  1. U moet hiervoor tijdig toestemming vragen van de gemeente, team Vergunningen. U kunt uw verzoek mailen naar j.de.bert@goes.nl .
  2. U dient toestemming van de zorginstelling aan te kunnen tonen.
  3. De bemoedigingsactie voor een zorginstelling vindt plaats op eigen, indien mogelijk afgesloten, terrein van de zorginstelling en bestaat uit max. 6 mensen.
  4. De personen moeten een zodanige positie innemen dat een onderlinge afstand van 1,5 meter te allen tijde is gewaarborgd. Dit moet duidelijk gecommuniceerd te worden.
  5. De deelnemers aan de actie mogen niet eerder dan een kwartier voor aanvang aanwezig zijn op de locatie van de actie.
  6. Het tijdstip van de bemoedigingsactie wordt niet vooraf gecommuniceerd, dus niet plaatsen op Facebook of een ander social media kanaal. Dit om te voorkomen dat de actie een aantrekkende werking heeft op publiek.
  7. De bemoedigingsactie duurt totaal maximaal 20 minuten en mag uiterlijk plaats vinden tot 20:00 uur.
  8. De geluidsbelasting moet dusdanig zijn dat deze enkel hoorbaar is voor de zorginstelling en niet voor de naaste omgeving. Om dit te bewerkstelligen mag het geluid niet meer zijn dan 70 dB(A) en max. 80 dB(C) voor de bastonen op gevels van geluidsgevoelige objecten/woningen.
  9. De toestemming kan ingetrokken worden wanneer we klachten van overlast binnen krijgen van de omgeving. Ook zal terstond de toestemming ingetrokken worden als er niet conform de RIVM regels wordt gehandeld.