HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Voorstel college: AZC voor 150 tot 300 personen

Voorstel college: AZC voor 150 tot 300 personen (15-04-2021)

lesbos

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een opvanglocatie te realiseren voor 150 tot 300 personen voor een periode van vijftien jaar. 

Met de komst van het AZC wil het een bijdrage leveren aan het ‘Zeeuwse plan van aanpak opvang asielzoekers'. Een locatie-onderzoek moet geschikte locaties in de gemeente in beeld brengen.

Bijdrage

Het college stemde op dinsdag 19 januari in met het Zeeuwse plan van aanpak. Zeeuwse gemeenten, het COA en de provincie Zeeland stelden dit plan op. Het doel ervan is om met elkaar te voldoen aan de door het Rijk voorgeschreven benodigde opvangplaatsen in de provincie. Elke Zeeuwse gemeente heeft afgesproken een bijdrage te leveren. De gemeente Goes wil dat doen met de voorgestelde duurzame opvanglocatie, die mogelijk in 2024 opengaat. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De burgemeester en de wethouders zien het openen van het AZC niet alleen als een verplichting, maar ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als centrumgemeente heeft Goes ervaring met het organiseren van de opvang van vluchtelingen. Het AZC aan de Albert Plesmanweg waar sinds 2011 plaats was voor 300 mensen, sloot eind 2019 de deuren.