HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Voordracht van nieuwe burgemeester!

Voordracht van nieuwe burgemeester! (05-07-2018)

Dit item is verlopen op 02-12-2019.

De gemeenteraad van Goes heeft donderdagavond 5 juli 2018 mevrouw drs. Margo Mulder MSc voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Goes.Zij volgt daarmee Herman Klitsie op die waarnemend burgemeester is sinds het vertrek van René Verhulst naar Ede in 2017.

Mevrouw Mulder is 49 jaar en lid van de Partij van de Arbeid. Ze is van 2010 tot 2018 wethouder geweest in de gemeente Heusden en in de bestuursperiode hiervoor combineerde ze haar werk als klinisch psycholoog met het raadslidmaatschap. Mevrouw Mulder woont met haar partner in ’s-Hertogenbosch en heeft een dochter van 19 jaar.

Mevrouw Mulder is een gedreven en veelzijdige bestuurder die vanuit betrokkenheid mensen met elkaar weet te verbinden. Ze is analytisch en doortastend en toont inlevingsvermogen bij het zoeken naar praktische oplossingen. De gemeenteraad heeft de overtuiging dat mevrouw Mulder de juiste persoon is om de opgaven voor onze gemeente de komende jaren op voortvarende wijze ter hand te nemen.

De vertrouwenscommissie, bestaande uit de raadsleden F.C. van der Knaap (CDA), G. Kruitbosch VVD), Joh. Lukasse (SGP-CU), V. Mareels (Nieuw Goes), J.W.Omta (PvdA), C.J. Bruring (GroenLinks), B.J.W. Meulblok (Partij voor Goes), S. Verheij (D66) en F.M. van Lamoen (SP) en als adviseur wethouder D.A. Alssema, heeft in de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de op 19 april 2018 door de gemeenteraad vastgestelde profielschets.

De voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, teneinde de kroonbenoeming mogelijk te maken.

De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. De gemeenteraad gaat ervan uit dat Margo Mulder per 12 september 2018 als nieuwe burgemeester van Goes zal kunnen aantreden.