HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Veel betrokkenheid bij Marconigebied

Veel betrokkenheid bij Marconigebied (15-11-2019)

Dit item is verlopen op 29-11-2019.

Meer verschillende winkels, parkeren, een aantrekkelijkere omgeving, een plek om wat te drinken én ‘doe wat aan de slingerende weg’. Dit zijn – in volgorde van belangrijkheid – volgens u dé punten die aandacht moeten krijgen in het toekomstplan voor de woonboulevard Marconi.

De betrokkenheid bij Marconi is groot. “De oproep van de ondernemers en de gemeente om mee te denken over het aantrekkelijker maken van het winkelgebied, leverde meer dan duizend compleet ingevulde enquêtes op. Een geweldig resultaat!”, zegt Carolien Eijkelenboom, projectmanager van het Marconigebied.

“Graag wil ik alle deelnemers bedanken. Zij hebben ons heel bruikbare informatie gegeven voor het maken van een goed onderbouwd toekomstplan. Opvallend is hoeveel mensen bijvoorbeeld graag een tuincentrum in dit gebied willen hebben. Als gemeente kunnen natuurlijk niet zelf een tuincentrum openen. Maar we kunnen het bijvoorbeeld wel aantrekkelijker maken voor een ondernemer om hier een tuincentrum te openen. ”

“Om zoveel mogelijk informatie te krijgen voor een gedragen toekomstplan, hebben we niet alleen deze enquête uitgezet. Wij zijn ook volop in gesprek met de ondernemers in het winkelgebied. En we gaan aan tafel met de vastgoedeigenaren en omwonenden. We willen samen met de ondernemers en alle andere betrokkenen het winkelgebied aantrekkelijker maken voor veel meer klanten en bezoekers.”

Volgens de planning is dit plan voor de zomer klaar en beslist de raad hoeveel en op wat voor manier we straks gaan investeren in de woonboulevard Marconi.