HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Uw inbreng is nodig voor de toekomst bedrijventerreinen

Uw inbreng is nodig voor de toekomst bedrijventerreinen (08-10-2020)

Dit item is verlopen op 18-10-2020.

De Bevelandse gemeenten willen, samen de ondernemers op de bedrijventerreinen, werken aan het toekomstbestendig maken van die bedrijventerreinen.

We horen graag hoe u aankijkt tegen vernieuwing en verduurzaming op uw bedrijventerrein en de (toekomstige) ruimtebehoefte van uw bedrijf. Middels een online enquête kunt u uw mening geven en met ons samenwerken aan een goed vestigingsklimaat en passende vestigingslocaties voor onze bedrijven.

Uw mening is zeer waardevol. Samen met u maken we onze bedrijventerreinen in de Bevelanden toekomstbestendig. Als ondernemer en dagelijkse gebruiker van het bedrijventerrein weet u als geen ander wat nodig is. Actuele inzichten helpen ons om te werken aan een goed vestigingsklimaat en passende vestigingslocaties voor onze bedrijven. Lokale en regionale samenwerking is hierbij essentieel.

Vragen

De provincie vraagt iedere regio om het regionale bedrijventerreinenprogramma te actualiseren. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over nieuwe locaties én bestaande terreinen. Hoeveel extra hectare bedrijventerrein is nodig? Vanuit welke doelgroepen verwachten we ruimtevraag? Waar liggen kansen voor verduurzaming? Hoe maken we de bedrijventerreinen toekomstbestendig? En wat is de impact van de corona crisis? Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben wij uw inbreng nodig. 

Enquête

U kunt hieraan meewerken door middel van een enquête. Om de enquête in te vullen gaat u naar: www.vraagmonitor.nlDeze website is speciaal voor de Bevelanden ingericht. Als u deze website bezoekt komt u vanzelf in de vragenlijst.

Het invullen kost u maximaal 10 minuten. De enquête staat open tot en met 14 oktober aanstaande.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Wij benadrukken dat de antwoorden uit deze enquête vertrouwelijk worden behandeld. Stec Groep, een onafhankelijk economisch onderzoek- en adviesbureau, begeleidt ons bij dit onderzoek en het opstellen van een breed gedragen bedrijventerreinprogramma. We werken samen aan een actueel programma met een glashelder toekomstperspectief richting 2030.

Indien u vragen heeft, dan kunt u terecht bij René Jagt via: (0113) 249 864 of 06 - 40 91 77 58. Mailen kan ook naar r.jagt@goes.nl.