HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Update: versoepeling maatregelen verspreiding coronavirus zet door

Update: versoepeling maatregelen verspreiding coronavirus zet door (20-05-2020)

De versoepeling van een aantal maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland gaat door. Stapje voor stapje komt er meer ruimte, maar alleen als het lukt om het coronavirus onder controle te houden. Hieronder leest u wat er wanneer verandert:

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca - maandag 1 juni vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
 • bezoekers moeten reserveren;
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

 • Voortgezet onderwijs gaat op dinsdag 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  
 • Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op dinsdag 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.
 • Op maandag 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor honderd procent open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
  • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
  • Vanaf maandag 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot woensdag 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). 
 • Op maandag 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen – 1 juni vanaf 12.00 uur

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 mensen in het publiek;
  • bezoekers moeten vooraf reserveren;
  • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
 • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van maandag 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Reizigers die na maandag 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf maandag 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf maandag 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Welke maatregelen blijven (voorlopig) van kracht?

 • Docenten organiseren tot en met maandag 15 juni onderwijs op afstand voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s en sexclubs zijn onder voorbehoud tot 1 juli gesloten. Coffeeshops mogen open blijven voor het afhalen van bestellingen.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. 
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten is verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Bijeenkomsten zijn verboden.

Welke maatregelen worden onder voorbehoud later versoepeld?

1 juli

 • De campings zijn open. Ook de douches en toiletten zijn weer open;
 • Bioscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 100 personen; 
 • Georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten, zijn toegestaan met maximaal 100 personen;
 • Sportscholen, sauna's, wellness centra, verenigingskantines en casino's gaan weer open.

1 september

 • Coffeeshops en sexclubs gaan weer open;
 • Binnen sporten en contactsport is voor alle leeftijden toegestaan;
 • Sportwedstrijden mogen weer, ook het betaald voetbal. Maar er mag geen publiek komen kijken.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan dinsdag 1 september een besluit genomen.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Meer informatie op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en www.zeelandveilig.nl/coronavirus.

Noodverordening toeristische sector

Vanaf mei zijn de beperkingen voor het toerisme in Zeeland wat versoepeld. Lees hier wat de veranderingen zijn. 

Op deze pagina  op ZeelandVeilig.nl vindt u de veel gestelde vragen en antwoorden.

Heeft u vragen?
Heeft u een vraag met betrekking tot toeristisch ondernemerschap, waarvan het antwoord niet in het overzicht van vragen en antwoorden staat, dan kunt u contact opnemen met Impuls Zeeland via coronaloket@impulszeeland.nl of (0118) 236035 (tijdens kantooruren).

Heeft u als toerist vragen over de Zeeuwse maatregelen? Dan kunt u bellen naar VVV Goes: (0113) 235990.

Heeft u vragen als recreatieondernemer over uw (mini)camping/ vakantiepark?
Dan kunt u bellen met Impuls Zeeland.  Telefoonnummer: (0118) 236 035
Bereikbaar9:00 – 17:00 uur op donderdag en vrijdag
Buiten kantooruren kunt u een e-mail sturen aan: coronaloket@impulszeeland.nl  
                           

Heeft u vragen als vaste gast over uw tweede woning of vaste sta-plek?
Neem dan contact op met de gemeente waar uw tweede woning / vaste sta-plek is gevestigd.
Telefoonnummer: 14 0113