HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Update: verscherpte maatregelen coronavirus

Update: verscherpte maatregelen coronavirus (29-09-2020)

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september zijn de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, aangescherpt. De basisregels blijven echter van kracht, dus:

 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

De maatregelen die per dinsdag 29 september 18.00 uur voor minstens drie weken gelden, leest u hier:

Binnen

 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Ontvang thuis maximaal 3 gasten.
  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • U mag met een groep van 4 mensen samen afspreken.
  Bijvoorbeeld in een bioscoop of restaurant.
  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn.
  Kinderen tellen mee.
 • Om 22.00 uur sluiten de cafés en restaurants.
  U moet dan weg zijn.
  U mag tot 21.00 naar binnen.
  U geeft uw naam en telefoonnummer op.
  Wordt iemand ziek die in het restaurant of café is geweest? Dan belt de GGD u op.
 • Sportkantines zijn dicht.
 • U moet reserveren voor bezoek aan een museum of bibliotheek.
 • Winkels laten alleen klanten toe als er genoeg ruimte is.
 • In de supermarkten komen er speciale winkeltijden voor ouderen en zieken .
 • Mensen met een contactberoep moeten klanten registeren. 
  Bijvoorbeeld kappers.

Uitzonderingen:

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 voor:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
 • belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaartplechtigheden;
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • zorginstellingen;
 • gelegenheden waar men kan sporten
 • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer
 • scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen;
 • luchthavens;
 • bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte;
 • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • verkiezingen;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk;
 • De voorzitter van de veiligheidsregio mag een uitzondering maken op het maximale aantal van 30 personen per ruimte voor panden die van groot belang zijn, bijvoorbeeld culturele instellingen.
 • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. 

Buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel;
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter;
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek;
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Uitzonderingen:

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 40 voor:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
 • belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaartplechtigheden;
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • zorginstellingen;
 • gelegenheden waar men kan sporten
 • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer
 • scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen;
 • luchthavens;
 • bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte;
 • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • verkiezingen;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk.

Kinderen en jongeren 

 • Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook bij de kinderopvang en in het basisonderwijs;
 • Jongeren tot en met achttien jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
 • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport.
 • Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken.
 • De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.
 • Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

(Openbaar) Vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden.
 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje is verplicht.
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren, is het advies een mondkapje te dragen. Dit is echter niet verplicht.
 • In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen;
 • Jongeren tot en met achttien jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden;
  Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s;
 • Sporters, acteurs en dansers;
 • Huishoudens.

Op vakantie geweest?

Bent u op vakantie geweest in een gebied met veel besmettingen?

 • Blijf tien dagen thuis;
 • Kinderen tussen de 0 en 4 jaar mogen naar de kinderopvang en de sport;
 • Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen naar school, de kinderopvang en de sport;
 • Laat u testen.

Nachtclubs en discotheken

 • Nachtclubs en discotheken blijven gesloten.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Meer informatie op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en www.zeelandveilig.nl/coronavirus.