HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Uitgebreide terrassen en blokhutten langer toegestaan

Uitgebreide terrassen en blokhutten langer toegestaan (21-10-2020)

Dit item is verlopen op 05-11-2020.

Om de binnenstad van Goes veilig én aantrekkelijk te houden en om de ondernemers in de binnenstad zoveel mogelijk tegemoet te komen, heeft het college besloten een aantal maatregelen in de binnenstad te verlengen en/of uit te breiden.

Verlenging extra terrasruimte en blokhutten
De extra terrasruimte voor horecaondernemers wordt toegestaan tot ten minste 1 maart 2021. Op de reguliere terrassen zijn onder voorwaarden blokhutten toegestaan. De blokhutten zijn langer toegestaan dan normaal, vanaf het moment dat de horeca van het rijk weer open mag tot 1 maart 2021. Wanneer de horeca weer opengaat is nog niet duidelijk. Door dit besluit nu al te nemen weet de horeca in Goes tot wanneer de uitbreiding van de terrassen en de blokhutten zijn toegestaan. Op deze manier kunnen de horecaondernemers, zodra het rijk aangeeft dat de horeca open mag, tijdig voorbereidingen treffen.  Het uitgebreide voetgangersgebied in de binnenstad wordt verlengd tot ten minste 1 maart 2021.

Damplein
In overleg met de ondernemers die gevestigd zijn rondom het Damplein, is een nieuwe, tijdelijke inrichting gemaakt. Omdat het aannemelijk is dat het aantal fietsen in het najaar iets afneemt, is de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen kleiner geworden en het aantal autoparkeerplaatsen toegenomen. Ook blijft er ruimte voor gehandicaptenparkeerplaatsen en een klein horecaterras. We onderzoeken of we de aangepaste inrichting van de situatie op het Damplein kunnen optimaliseren. Denk hierbij aan een (tijdelijke) andere oplossing dan de huidige dranghekken.

Definitieve situatie
De komende periode onderzoeken we of maatregelen eventueel definitief kunnen worden. Dit wordt meegenomen in de nieuwe visie, het programma Binnenstad twintigdertig. Er moet hierbij van alles worden meegewogen. Ook gaan we hiervoor in gesprek met belanghebbenden. Het besluit hierover neemt de gemeente later.

Wij blijven de maatregelen monitoren en passen ze zo mogelijk aan of verlengen. Wij hopen op begrip voor deze maatregelen en wensen ondernemers succes en sterkte de komende tijd.

Bekijk hier de coronamaatregelen in de binnenstad.