HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Subsidie sloop verkrotte woningen

Subsidie sloop verkrotte woningen (20-10-2020)

Dit item is verlopen op 14-11-2020.

Tot en met 13 november kan er subsidie Provinciale Impuls Wonen (PIW) aangevraagd worden. Deze helpt bewoners, gemeenten en woningcorporaties bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen.

Om in aanmerking te komen moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. In totaal is er 500.000 euro beschikbaar. Aanvragen kan van tot en met 13 november 2020 via www.zeeland.nl/piw.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

 • Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
 • Toekomstbestendig maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen tot energieneutrale en/of levensloopbestendige woningen
 • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad
 • Vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad

Een project moet in ieder geval voldoen aan:

 • Het moet gaan om een woning
 • Bouwjaar van vóór 1975
 • (WOZ)-waarde maximaal € 170.000
 • Project mag nog niet begonnen zijn
 • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond

Informatie
Als u vragen heeft over uw project of over het invullen van het subsidieaanvraagformulier, stuur dan een bericht naar emailadres piw@zeeland.nl. Als u uw telefoonnummer achter laat, belt het team PIW u zo spoedig mogelijk terug.

Advies over duurzaamheid
Wilt u informatie over het verduurzamen van uw woning?  Kijk dan op het duurzaam bouwloket.